Informasjon om valgfag

Innhold

Våre valgfag

  • Produksjon for scene
  • Design og redesign
  • Medier og kommunikasjon
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Fysisk aktivitet og helse og fotball 
  • Innsats for andre 
  • Friluftsliv 
  • Programmering
  • Teknologi og design 

 

Om valgfagene og vurdering

Elevene skal fra 8. trinn ha gjennomsnittlig 1,5 timer valgfag per uke. Valgfagene skal være praktisk innrettet. 

Når velger jeg valgfag?

Valg av valgfag skjer i april/mai hvert år, og elevene får beskjed om hvilket valgfag senest ved skolestart. 

Begrenset antall plasser

Det vil være et begrenset antall plasser på de ulike valgfagene, så man er ikke sikret plass på førstevalget sitt. Vi kan ikke garantere at alle valgfagene startes opp til høsten. Dette avhenger av antall søkere og tilgjengelige lærerressurser. 

Svar på plass

Du får greie på hvilket valgfag du får, senest ved skolestart i august. 

Karakter

Alle får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Du kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Når du fullfører ungdomsskolen kan du altså ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller du kan ha vært gjennom flere valgfag og har dermed flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt av karakterene dine i valgfag som teller ved opptak til videregående opplæring.

 

Til toppen