Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Anna Kéiko Haugene Elevrådet
Birgit Smith Larsen FAU
Birgitte Skjørshammer Wang Leder SU
Ellen Cecilie Klaastad Johannessen Kst. rektor
Ingrid Glomvik Rakke Ansatt - Sekretær
Kari-Lise Rørvik Politiker
Owe Richard Johansen FAU
Sara Gjeterud Ansatt - Lærer
Siroy Sarican Elevrådet
Synnøve Øverberg Kraver Ansatt - Lærer
Til toppen