Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Birgitte Skjørshammer Wang Foreldre - SU leder
Else Marit Bjerknes Rektor
Henrik Truslew Kjellevold Elevråd - leder
Jørn Andersen Foreldre
Kari Anne Aksnes Johnsen Ansatt - andre
Kari-Lise Rørvik Politiker
Sara Gjeterud Ansatt - lærer
Sebastian Dåpan Samuelsen Elevråd - nestleder
Synnøve Øverberg Kraver Ansatt - lærer
Til toppen