Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Anders Andersen Elevråd leder
Else Marit Bjerknes Rektor
Kari Anne Aksnes Johnsen Ansatt - andre
Kari-Lise Rørvik Politiker
Kristine Gaarder FAU leder
Milan Elias Tolfsby Elevråd nestleder
Sara Gjeterud Ansatt - lærer
Synnøve Øverberg Kraver Ansatt - lærer
Tonny Kværne FAU nestleder
Til toppen