Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Ellen Cecilie Klaastad Johannessen Kst. rektor
Ingrid Glomvik Rakke Ansatt - Sekretær
Kari-Lise Rørvik Politiker
Sara Gjeterud Ansatt - Lærer
Siroy Sarican Elevrådet
Synnøve Øverberg Kraver Ansatt - Lærer
Til toppen