Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Else Marit Bjerknes Rektor
Kari Anne Aksnes Johnsen Ansatt - andre
Kari-Lise Rørvik Politiker
Kristine Gaarder FAU leder
Mari Cesilie Saubø Ansatt- lærer
Rebekka Liebe Nestleder FAU
Synnøve Øverberg Kraver Ansatt - lærer
Til toppen