Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Else Marit Bjerknes Rektor
Hendrik Bartou Knipmeijer Foresatt FAU
Hilde Schau Johannessen Foresatt FAU
Kari Anne Aksnes Johnsen Ansatt - andre
Kari-Lise Rørvik Politiker
Mari Cesilie Saubø Ansatt- lærer
Synnøve Øverberg Kraver Ansatt - lærer
Til toppen