Ordensreglement

Lokalt trivsels- og ordensreglement for Brunla ungdomsskole.

Skoleeier har vedtatt lokal forskrift om ordensreglement jf. Opplæringslovens § 2-9. Ordensreglementet er felles for alle skolene i Larvik kommune. Forskriften er overordnet skolenes lokale trivsels- og ordensreglement.

På Brunla:

  • Viser vi hverandre respekt og vil hverandre vel.
  • Vi hilser og snakker pent om og til hverandre.
  • Vi har det ryddig i klasserommet, i gangen og ute.
  • Vi bruker innestemme og tar ansvar for et godt læringsmiljø.
  • Vi inkluderer hverandre og respekterer ulikheter.
  • Vi møter presis og forberedt.
  • Vi leverer mobilen ved skolestart og følger nettvettreglene.
Til toppen