Ordensreglement

Lokalt trivsels- og ordensreglement for Brunla ungdomsskole.

Skoleeier har vedtatt lokal forskrift om ordensreglement jf. Opplæringslovens § 2-9. Ordensreglementet er felles for alle skolene i Larvik kommune. Forskriften er overordnet skolenes lokale trivsels- og ordensreglement.

På Brunla:

 • behandler vi alle med respekt og snakker høflig til hverandre.
 • møter vi presis og forberedt og gir hverandre arbeidsro.
 • tar vi vare på skolens egne, og andres eiendeler - inne og ute.
 • er vi vennlige og inkluderende, også på skoleveien.
 • følger vi nettvettreglene.

Ved brudd på trivselsreglene trer konsekvensmatrisen i kraft.

Nettvett:

 • Spør om lov før du skriver om noen eller legger ut bilder av andre.
 • Det er enkelt å lyve på nett, ikke tro alt du leser.
 • Vær mot andre på nett som du vil at andre skal være mot deg.
 • Gi ALDRI passordene dine til noen.
 • Snakk med en voksen hvis du opplever noe ubehagelig på nett.
 • Vær forsiktig med å dele opplysninger og bilder av deg selv.
Til toppen