Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Ann Kristin Horgen 10A vara
Anne Cathrine Bjaarstad Eggebø 9C Vara
Elin Maria Caroline Bull Melsom 8A
Elisabeth Vestrum 9C
Erlend Sørlle 8C Kasserer / 9A Vara
Ida Brandsæter Helgeland 8A Vara
Inga Gudmundsen 8B Vara
Karin Ramsdalen 9A
Kjetil Sørum 8C Vara
Kristin Eggli-Solberg 9B Vara
Kristine Gaarder 9B Leder FAU
Thor Kenneth Løvenfalck 8B
Til toppen