Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Anne Cathrine Bjaarstad Eggebø 10C Vara-22/23(revideres etter foreldremøte)
Elisabeth Vestrum 10C- 22/23 (revideres etter foreldremøte)
Erlend Sørlle 9C Hoved/ 10A- Vara 22/23
Håkon Audun Sveen 8B- 22/23
Ida Brandsæter Helgeland 9A- Vara 22/23
Inga Gudmundsen 9B Vara- 22/23
Karin Ramsdalen 10 A- 22/23
Katrine Eek Henningsen 9B- 22/23
Kjetil Sørum 9C- Vara 22/23
Kristin Eggli-Solberg 10B vara- 22/23
Kristine Gaarder 10 B Leder FAU 22/23
Lill-Guro Bordøy Hitz 8A- 22/23
Lillian Hovelsrud 8C- Vara 22/23
Lisa Therese Ødegaarden Svendsen 8B- Vara 22/23
Liv Kristin Nuland Lekven 8A- Vara 22/23
Rebekka Liebe 8C- 22/23 nestleder
Til toppen