Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Bente Larsen 8a vara
Daniel Jonsson 8b
Hanne Cecilie Slåttsveen 8b vara
Janne Synnøve Gjerken Fredheim Kvalvik 8c vara
Jørn Thomas Haga 9b vara
Kim Kvalvik 8c
Lene Odalen Dåpan 8a
Liv Kristine Ugland Bjerkholt 9c
Maria Fagerholt Gjerken 9a vara
Mette Tangen Snildal 9b
Regine Omlid 9c vara
Rune Erling Pedersen 9a
Trine Bålsrød Vik 10c vara
Til toppen