Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Else Marit Bjerknes Rektor
Hendrik Bartou Knipmeijer
Hilde Schau Johannessen
Kari Anne Aksnes Johnsen Ansatt - andre
Til toppen