Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Else Marit Bjerknes Rektor
Kari Anne Aksnes Johnsen Ansatt - andre
Kristine Gaarder FAU leder
Mari Cesilie Saubø Ansatt- Lærer
Rebekka Liebe Nestleder FAU
Synnøve Øverberg Kraver Ansatt - lærer
Til toppen