Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Ellen Cecilie Klaastad Johannessen Kst. rektor
Sara Gjeterud Ansatt - Lærer
Siroy Sarican Elevrådet
Synnøve Øverberg Kraver Ansatt - Lærer
Til toppen