Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Birgitte Skjørshammer Wang Foreldre
Else Marit Bjerknes Rektor
Henrik Truslew Kjellevold Elevråd - leder
Jørn Andersen Foreldre
Kari Anne Aksnes Johnsen Ansatt - andre
Sara Gjeterud Ansatt - lærer
Sebastian Dåpan Samuelsen Elevråd - nestleder
Synnøve Øverberg Kraver Ansatt - lærer
Til toppen