Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Anna Kéiko Haugene Elevrådet
Birgit Smith Larsen FAU
Birgitte Skjørshammer Wang Leder SU
Ellen Cecilie Klaastad Johannessen Kst. rektor
Owe Richard Johansen FAU
Sara Gjeterud Ansatt - Lærer
Siroy Sarican Elevrådet
Synnøve Øverberg Kraver Ansatt - Lærer
Til toppen