Informasjon om rutiner for oppstart 12.05.20

Skolen åpner for 8. - 10.trinn 12.05.20

Informasjon om rutiner for oppstart 12.05.20

 

Skolen åpner for 8.-10.trinn tirsdag 12.05.20. Vi har sett frem til denne dagen lenge og gleder oss til å treffe alle elevene våre igjen. Nå klargjøres skolen slik at det skal være trygt å komme tilbake. En del ting vil være som før, men mange ting vil være preget av smittevernrutiner som innføres for å kunne holde skolen åpen. Her kommer litt informasjon om hva som møter elevene når de kommer på mandag.

 

Tirsdag møter alle trinnene til ulike tidspunkter ute i skolegården. Der vil en lærer ta imot elevene før de vil bli fulgt inn i klasserommene for gjennomgang av smittevernregler og nye rutiner. Resten av dagen følger vi vanlig timeplan med fokus på innføring av rutiner for hygiene og avstand. Det er viktig at elevene tar med seg hjem ALT utstyr som de har på skolen. Elever vil ikke ha tilgang til bokhyller. Bøker, I-pad, hodetelefoner og annet utstyr må bringes til/fra skolen hver dag av eleven selv. Hodetelefoner er spesielt viktig å ha med hver dag da noen timer legger opp til at elevene har dette. 

 

Vi har en revidert veileder som gir råd og føringer, og denne forholder vi oss til:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

 

Det er laget en forsterket plan for renhold, slik at alle klasserom som er i bruk vaskes hver dag, pultene vaskes hver dag og toaletter og andre kontaktflater to ganger om dagen. 

 

Skoledagen blir som følger:

8.trinn: kl. 08.15 - 13.45

9.trinn: kl. 08.30 - 14.00

10.trinn: kl.08.45 - 14.15

 

Inndeling i kohorter

Kohorten/klassen møter opp på angitt plass i skolegården hver morgen.Det blir styrt inngang for alle klasser. Kohortene blir de samme klassene som tidligere før skolen stengte. Noen klasser har byttet til større rom slik at vi ivaretar smittevernreglene og har god nok avstand inne. 

 

 

OBS! Kantine og vanndispenser vil være stengt. Elever må ha med matpakke og drikke hver dag. Matpauser foregår innendørs til faste tider.Vi oppfordrer til at alle elever tar med eget penal med skrivesaker og blyanstspisser.Dette skal ligge i sekken.

 

Mobiler: det er fremdeles mobilfri skole. For å hindre smitte skal den ligge avslått/lydløs i bunnen av sekken, og skal ikke tas opp før etter skoleslutt. 

 

Timeplan:

Vil bli presentert på mandag 11.5.

 

Denne planen gjelder foreløpig for uke 20, endringer kan skje.

Oppmøte og  inngang skolegård på morgenen:

 

Trinnene møter opp til forskjellig tid. Det betyr at alle A-klassene på 8.trinn, 9.trinn og 10.trinn møter opp i samme område som vist på bildet nedenfor. Det samme gjelder de andre klassene. 

Inndeling i friminutt

 

Trinnene har ulike tidspunkt for friminutt for å begrense antall elever som er ute samtidig. Alle klasser får sitt område i skolegården. Elever og ansatte forholder seg til disse sonene. Grensene er ikke tegnet i detalj  her, men vil bli avgrenset med spray/bånd (se kart under).

 

 

Sone A: Innerst i skolegården skal A-klassene oppholde seg i friminuttene

Sone B: I området utenfor gymsalen og inngang til skolen skal B-klassene oppholde seg  i friminuttene

Sone C: I området rundt gressplenen vår og ut mot helsestasjonen skal C-klassene oppholde seg

Sone D: På fotballbanen  skal D-klassen oppholde seg. 

 

Skoleskyss

Skoleskyss går som normalt, men Folkehelseinstituttet anbefaler at foresatte selv kjører elever til skolen. Se hjemmesiden vår for mer informasjon rundt skoleskyss. 
Vaskerutiner

 

Øv på håndvask hjemme

 

 • Alle elever skal vaske hendene sine før de drar hjemmefra om morgenen.
 • Håndvask med såpe og vann gjennomføres hver gang man kommer inn i 

klasserommet og ved alle overganger.

 • Alle pulter er merket med elevens navn. Elever skal kun sitte ved sin egen 

pult.

 • Ipad og pult skal desinfiseres hver dag med egen spritserviett. Dette gjøres i 

klasserommet.

 • Rom og utstyr blir vasket ekstra i denne perioden.  
 • Kontaktpunkter desinfiseres flere ganger daglig.

 

 

Kroppsøving

All kroppsøving vil foregå utendørs. Ta på egnede klær og sko fra morgenen, da kroppsøving gjennomføres uten skiftetøy og dusj. 

 

 

Når må/kan eleven være hjemme?

Koronasituasjonen krever en del av oss alle. Tiltakene i skolen baserer seg på veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Det er smittevern som er førende for all aktivitet og drift på skolen. Derfor er det viktig at vi alle følger de nye rutinene samt at vi følger anbefalingene som gjelder for samfunnet for øvrig.

 

 • Dersom dere som foresatte eller elevene har symptomer på luftveissykdom 

skal barna holdes hjemme fra skolen til de er symptomfrie + en dag.

 • Dersom en elev blir syk i skoletiden vil eleven få på munnbind og eleven må

hentes av foresatte.

 • Dersom du eller eleven er i en risikogruppe kontakter du kontaktlærer og gjør 

avtaler og du må fremlegge en legeerklæring.

 • Elever som bevisst ikke følger nødvendige smittevernrutiner må vi ha en 

dialog med eleven og hjemmet og i ytterste konsekvens må disse holdes hjemme.

 

 

Henvendelser til skolen

 

 • henvendelser til kontoret skjer pr.telefon eller mail
 • ingen foresatte skal inn i bygget

 

 

Vi gleder oss til å se alle elevene våre igjen.

 

Mvh 

 

Ellen C Klaastad Johannessen

Konstituert rektor Brunla ungdomsskole
 

Til toppen