Velkommen til nytt skoleår på Brunla ungdomsskole.

Innhold

Endring på oppstart av skoleåret mandag 21.08.23

Velkommen til nytt skoleår på Brunla ungdomsskole.

Det blir endringer i oppstartstidspunktet for 8. trinn, da vi skal ha markering for en elev som har omkommet på 10.trinn. Denne markeringen er for de elevene som har gått sammen med avdøde elev på Brunla ungdomsskole.

Tidspunktene for oppstart blir:

9. og 10. trinn starter i Aula for markering kl. 08.30

8. trinn starter i Aula kl. 10.00 for oppstart av skoleåret Har noen fra 8.trinn utfordringer ang å starte kl. 10.00 så ring rektor,98231183

Mvh oss på Brunla

Til toppen