Tiltak på rødt nivå for elever på Brunla ungdomsskole

Alle ungdomsskoler har i kveld fått beskjed om å iverksette på rødt nivå.

På Brunla har vi allerede gode rutiner for dette, da vi allerede har tiltak som at elever starter og slutter på forskjellige tider og elevene er i sine klasserom hele dagen. Som tidligere avtalt møter 8.trinn kl. 08.15 / 9.trinn kl. 08.30 / 10.trinn kl. 08.45.

Alle elever møter ute i skolegården, faglærer henter dem ute for å gå til sitt klasserom . Det er noen klasser som får andre klasserom da vi nå vil benytte oss av spesialrommene våre. Dette gjelder 8B (Kunst og håndverk), 8C (Naturfagrom) og 9D (Mediateket).

Det vil også kun være utegym i de to neste ukene, samt at valgfag gjennomføres som fjernundervisning. Tilvalgsfag for 9. og 10.trinn blir også fjernundervisning. 9.trinn får egen timeplan i classrom (info rommet) pga delingsfag.

Vi ønsker dere vel møtt til nytt semester, og snakk hjemme om å holde avstand og god hygiene.

Til toppen