Sommerhilsen fra rektor

Sommerhilsen 

 

Skoleåret er snart slutt og sommerferien nærmer seg forhåpentligvis med sol og varme. Det er tid for innlevering av bøker, rydding og avslutninger. Oppbruddsstemningen gjør at mange er ekstra yre og mye skjer. Det er tid for litt ettertanke, men også en liten titt på det som ligger foran i det nye skoleåret. Nye fagplaner skal innføres, noe som er spennende både for lærerne og elevene. 

 

Denne våren har Covid-19 vært i sentrum av alle tanker. Vi på skolen tar med oss læring og refleksjon fra disse ukene, videre inn i neste skoleår. Foreløpig ser det ut til at vi starter skoleåret på oransje nivå, med noen få endringer. De siste endringene må skolens ledergruppe arbeide med i starten av august, slik at alt er klart til skolestart 17.august. 

 

Vi har fått tilbakemeldinger på at Brunla ungdomsskole er et godt sted å være og at elevene trives godt, både faglig og sosialt. Det er viktig for oss at dere foreldre støtter opp om arbeidet på skolen og gir oss tilbakemeldinger slik at vi stadig kan bli bedre. Planene for neste skoleår er nesten klare. Vi samarbeider på trinn og ønsker å ivareta elevenes psykososiale skolemiljø ved bla å legge planer for fadderarbeid og godt klassemiljø. 

 

Ekskursjoner og annerledesdagene våre er nesten gjennomført og mange blide elever har deltatt med stort engasjement. Våre nye elever på 8.trinn, 70 elever i alt, har besøkt oss med glede og forventning. Noen av elevene våre skal over  til ny videregående skole og ønskes lykke til der. Slik det ser ut pr. dags dato, vil skolen ha 216 elever fra høsten av. Elevtallet er tilnærmet som i år. Vi har  ansatt nye lærere. Vi ønsker Ann-Mari Pettersen Rakke og Joakim Knotten velkommen, og takker Roar, og Ingrid, som blir pensjonister, for en fantastisk innsats i Larvikskolen. 

 

Elevene på 10. trinn sier takk for seg her på Brunla ungdomsskole. Vi sender fra oss kjekke, greie og arbeidsomme ungdommer. Vi takker for samarbeidet og ønsker alle lykke til videre. Tusen takk også til dere foreldre/foresatte for involvering og samarbeid til det beste for elevene. Det er nedlagt et betydelig arbeid i klassene/gruppene, råd og utvalg. FAU har arbeidet å finne penger til å bedre uteområdet vårt. Det er veldig inspirerende for oss å ha aktive og engasjerte foreldre/foresatte, og vi ser frem til fortsatt godt og innholdsrikt samarbeid. 

 

Skolen er stengt i tiden 20.juni – 16.august. Undervisningen starter mandag 17. august. (Se også annonse i avisene). Alle elever møter ute i skolegården første skoledag på oppmerkede plasser, men til forskjellige tider hvis vi fremdeles skal følge samme smittevernregler som nå. Dere vil få nærmere beskjed om tidspunkter. 

 

Etter to år som konstituert rektor på Brunla, gleder jeg meg til å gå tilbake til teamlederrollen igjen og være tettere på elevene. Det har vært to flotte år, og læringskurven har vært bratt. Det kan tenkes at jeg ønsker meg en rektorjobb i framtiden.  Else Marit Bjerknes, ny rektor, starter i jobben 1.8.20. Vi gleder oss til å starte samarbeidet med henne.

 

Jeg takker for et godt skoleår og ønsker alle våre elever og foresatte en riktig god sommer. 

 

Beste hilsen fra 

Ellen C Klaastad Johannessen 

 

Til toppen