Sommerhilsen fra oss på Brunla

Innhold

2023

SOMMERHILSEN FRA OSS PÅ BRUNLA - 2023 

Nå er det sommerferie og fri fra skolefag og lekser. Det trenger vi alle sammen, og det er  godt å få en pause fra den vanlige rutinen og gjøre andre aktiviteter. 

Tusen takk for en strålende avslutning for årets 10.trinn. 

Dere er et trinn med vennlige og omsorgsfulle elever. Lærerne deres opplever at dere  inkluderer hverandre, at dere ønsker at alle skal få være med i fellesskapet, at dere er  vennlige mot hverandre og at dere er en rolig gjeng. Dette er gode egenskaper å ta med  videre i livet. Husk å alltid være deg selv, du skal ikke bli noe du er noe. Gratulerer alle  sammen med at samtlige elever fikk beste karakter i orden og oppførsel. Her vil vi gratulerer  dere foreldre også, for en strålende jobb med respekt og oppdragelse. Dere elevene forteller  oss at dere opplever dere trygge på skolen, har fått gode venner, har det gøy sammen og tar  ansvar for hverandre. Dette tror vi er noe av målet, for å oppnå god oppførsel mot hverandre. 

Gratulerer også med gode karakterer alle sammen, vi er stolte av det dere får til. Takk til  dere elever som holdt tale og hadde underholdning. Vi ønsker dere lykke til videre på  videregående, og veien videre mot det å bli voksen. 

Tusen takk til alle foreldre og elever for et godt samarbeid gjennom skoleåret. Vi har hatt  hyppige foreldremøter, på noen trinn, og vi har sammen med dere foreldre og elever bygd  trygge og gode elever for læring. Vi som skole opplever et godt skole-hjem-samarbeid, noe vi  vil fortsette å ha stort fokus på videre. Her bygger vi voksne trygge elever sammen, til det  beste for alle elevers læring og utvikling. 

Vi har vært med i Liv&røre- prosjektet med aktiv læring nå i et år. Her blir vi utfordret på  aktiv læring i alle fag, sunn og god mat i kantina vår og korte pauser med aktivitet for å  skjerpe konsentrasjon og motivasjon for læring. Vi har fått tilskudd fra dette prosjektet på kr  150 000 til skolegård høsten 2023. Dette er noe vi vil utfordre FAU og alle foresatte til å  benytte på en fornuftig måte. Elevene ønsker seg ballbinge eller sykkelløype i skogen.  Gapahuk til matlaging og undervisning er under bygging, men her trenger vi også dugnad fra  foresatte. Hiv dere på! Stor takk til frisbeegolf - gjengen som laget løype rundt  skolegården, den er godt brukt både på dagtid og på ettermiddagstid. Her ønsker vi oss flere  disker, hvis noen har noen ekstra. 

FAU og SU har, sammen med et drivende godt elevråd, jobbet hardt og konkret med  skolemiljøet på skolen. Dette har gitt resultater og vi gleder oss til fortsettelsen og nå med  nye elever på 8.trinn og nye foreldre. FAU har opprettholdt natteravn i Stavern, sammen med  foresatte på Sky - og Stavern barneskole. Dette har vi stor tro på vil øke tryggheten og  læringsmiljøet for elevene våre på Brunla, da det ofte er på fritiden elevene sier de opplever  uønsket adferd.

Nyansatte faglærere på Brunla fra skoleåret 2023/2024 er: 

∙ Marius Borgersen Reppesgård, som blir kontaktlærer på 8.trinn og har mye friluftsliv  og kroppsøving på tvers av trinna 

∙ Ida-Emilie Fjeldheim, som blir mest på 9.trinn og skal undervise i norsk og  kroppsøving 

∙ Gjertrud Holm Hansen, som blir mest på 8.trinn og skal undervise i spansk

∙ Silje Løwe er fast ansatt som spesialkonsulent tre dager i uka 

Vi ønsker dem hjertelig velkommen til oss på Brunla ungdomsskole. 

Vidar Gundersen og Liv Einarsen har gått av med pensjon, og vi vil takke dem for alt de har  gjort og vært for våre elever på Brunla. Magnus Berg Aanes starter på videregående, så der er videregående heldige. Vi ønsker han lykke til i ny jobb. 

Helt til slutt vil jeg oppfordre dere til å gå innom skolegården vår, når dere går tur, da vi har  noe hærverk borte ved doene innerst i skolegården og bak svømmehallen. De stedene hvor  det er lite innsyn fra veien. Ta heller med disse ungdommene i aktiviteten deres. 

Ferie er å få ferie til noe, så kanskje sommerferien kan være en egnet tid for andre former  for læring og erfaringer. Gratis aktiviteter i sommerferien: 

https://www.larvik.kommune.no/kultur-idrett-og-frivillighet/fritid/aktiv-larvik/ferieaktiviteter/gratis-aktiviteter-i-sommerferien/?fbclid=IwAR2BqbobawgoEn8V2mmB9lM3j0_CiZkjKopUoDMHvBV9Kpa-ONQWX4Z7ss8

GOD SOMMER til alle elever, foresatte og ansatte. 

Ta godt vare på hverandre, nyt ferien og velkommen alle sammen til et nytt skoleår mandag 21.08.23 kl. 08.20 i skolens Aula. 

Alle vil få visma-meldinger fra teamledere før oppstart. 

Hilsen Else Marit Bjerknes, rektor

Til toppen