Organisering av hjemmeundervisning på Brunla ungdomsskole

Innhold

Her er detaljert informasjon om hvordan hjemmeundervisningen organiseres for elevene ved Brunla ungdomsskole.

Organisering av hjemmeundervisning på Brunla ungdomsskole
Her er detaljert informasjon om hvordan hjemmeundervisningen organiseres for elevene ved Brunla ungdomsskole.

Brunla ungdomsskole gir hjemmeundervisning fra mandag. Dette gjøres på bakgrunn av Utdanningsdirektoratets føringer og kommunens veileder.


Vi følger anbefalingene og har i utgangspunktet gitt de ansatte hjemmekontor fra mandag 16.3. Møter som skulle vært gjennomført på skolen i tiden frem til påske er derfor utsatt.


For elever på Brunla gjelder følgende for hjemmeundervisning:
Hjemmeundervisningens innhold er beskrevet i classroom i hvert fag. Dette er et dynamisk dokument elevene må inn på daglig.
 •   Vi ønsker også at foresatte holder seg oppdatert i classroom for å følge opp eget barn. Faginnholdet  har til hensikt å være strukturert og oversiktlig samt legge til rette for normal dagsrytme.
•    Elevene forventes å være i hjemmet i perioden hvor de skulle vært på skolen. Det vil være flere sjekkpunkt mellom lærer og elever på starten (08.30- 8.45) og slutten av hver skoledag (13.45-14.00). I tillegg må eleven sjekke inn i chatten når ny time starter med mindre annet er avtalt med kontaktlærer. Timeplanen har dere allerede fått melding om i Visma. Hvis dere ikke finner den igjen, kan dere se på hjemmesiden vår. Vi legger alle timeplanene der mandag 16.3.

  • Ved sykdom melder foreldre dette i Visma som vanlig.
  • Elever som ikke deltar på sjekkpunkt vil få ført fravær i Visma.
  • Samtykke til videomøte sendes ut sentralt fra kommunen i Visma. Dette vil ta noe tid.  Send derfor en melding i  Visma dersom du ikke samtykker til at eleven deltar på videomøte med lærerne.
  • Faginnholdet vil bestå av oppgaver, øvelser og vurderinger som skal gjøres. Det forventes at undervisningsopplegget som gis fra skolen følges og oppgavene som elevene får, gjøres.


Det forsøkes å legge opp til varierte undervisningsopplegg. Elever skal ikke samarbeide fysisk med andre elever, men det kan bli gitt oppgaver hvor elevene samarbeider digitalt. 

Enkelte elever blir i tillegg fulgt opp av assistentene våre. 


Punktene over kan by på ulike utfordringer, særlig i en innkjøringsfase, for elevene, for skolen og foresatte. Vi må ha en gjensidig forståelse for dette.


Ta kontakt med kontaktlærer dersom du har spørsmål.
Lykke til.

 

Hilsen Ellen C Klaastad Johannessen

Konstituert rektor

Til toppen