Nasjonale prøver på 8. og 9. trinn

Nasjonale prøver blir gjennomført i uke 37 og 38

8.trinn har nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning i uke 37 og uke 38

9.trinn har nasjonale prøver i lesing og regning i uke 37 og uke 38. De skal ikke ha nasjonale prøver i engelsk, men vil ha en kartleggingsprøve.

 

Prøvene blir avholdt her på skolen, og formålet er å gi skolen kunnskap om de grunnleggende ferdighetene i lesing, skriving og regning. Prøvene danner grunnlaget for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet. Dere kan lese mer om nasjonale prøver på Udir.no:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/rammeverk-for-nasjonale-prover/

 

Med vennlig hilsen

Else Marit Bjerknes

 

Til toppen