Kartleggingsprøver på 10.trinn

Kartleggingsprøver blir gjennomført i uke 37 og 38

10.trinn skal ha kartleggingsprøver i regning og engelsk. Regning blir i uke 37 og engelsk i uke 38. Dette blir gjennomført på skolen for at vi lettere kan

  • bidra til økt tilpasset opplæring ute i klasserommene
  • Sikre at vi tilpasser for alle elever på en god måte

 

Med vennlig hilsen

Else Marit Bjerknes 

Til toppen