Julehilsen 2020

Julehilsen fra alle oss på Brunla ungdomsskole.

Juleferie.jpg

Vi vil takke dere for samarbeidet dette høst-semestret. Det har vært et semester preget av mange endringer og omorganiseringer pga pandemien, men vi har også jobbet godt med temaene digitale verktøy, skolemiljøet og ulike vurderinger for at elevene skal øke sin kunnskap i alle fag. Vi har gjennomført en elevundersøkelse, og den viser oss at vi har lykkes med mye.

Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskap, slik at dette kan anvendes i kjente og ukjente sammenhenger. Dette vårsemesteret, som vi skal inn i, vil ha stor fokus på tverrfaglighet på tvers av fag og lærere slik at elevene kan få enda større forståelse for det de lærer. Her vil vi jobbe for at elevene skal «lære å lære», som betyr at elevene skal reflektere over sin egen læring og tilegne seg kunnskap på selvstendig vis. I praksis betyr dette at skolen legger til rette for at elevene får muligheter til å vise sin kompetanse på flere måter.

Vi bygger et godt læringsmiljø og tilpasser undervisningen for alle elever. For å lykkes med dette, er vi også avhengig av et godt samarbeid med dere hjemme. Vi vil takke dere for samarbeidet dette høst-semestret og vi vil takke dere for alle tilbakemeldingene i høst. Vi setter veldig stor pris på dette samarbeidet. Sammen blir vi best rustet for elevens beste.

Vi vil takke spesielt noen av dere. Vi har vært så heldige å få hjelp til å pusse opp Aula`n vår, et stort rom hvor vi bl.a. vil ha undervisning, foreldremøter og avslutninger. Det er FAU og korpsene i Stavern som har organisert og betalt for oss. Takk til dere alle sammen, og takk til Stavern Diskgolf og andre sponsorer som har satt opp diskgolf-utstyr i skolegården vår. Denne banen kan alle bruke utenom skoletiden. Kos dere.

Vi vil ønske dere alle en GOD JUL, så starter vi opp skolen igjen 04.01.21 med samme oppstartstidspunkter som vi har hatt i desember.

Mvh alle oss på Brunla ungdomsskole

Til toppen