Julebrev til foreldre 2021

Vi på Brunla ungdomsskole vil takke dere alle for samarbeidet, gode møter og tilliten denne høsten. Les vårt julebrev her. Med ønske om god jul og et godt nytt år fra oss på Brunla!

Brunla ungdomsskole sin visjon og verdier:

Klare for fremtiden med eleven i sentrum

Vennlig , ansvarlig, respektfull, modig = VARM

Vi på Brunla ungdomsskole vil takke dere alle for samarbeidet, gode møter og tilliten denne høsten. Vi opplever at skole-hjem-samarbeidet er preget av ansvarlighet og respekt, slik at vi klarer å samarbeide til det beste for ungdommene våre. Sammen har vi hatt stort fokus på skolemiljøet og læringsmiljøet, slik at elevene skal opparbeide verdiene i skolens “VARM”.

Resultatene fra Nasjonale prøver viser at vi må jobbe med leseferdighetene til elevene våre. Dette er en grunnleggende ferdighet som er viktig at alle elever behersker, både for å orientere seg i samfunnet og for å mestre en økende pensummengde og vanskegrad på videregående skole. Vi vet alle viktigheten av å få større ordforråd, og ha kunnskap til å reflektere.

Skolen har et bibliotek, men det er noe mangelfullt. Har dere bøker som dere ikke trenger lenger, ønsker skolen seg disse i julepresang av dere. Det kan være både faktabøker og ungdomsromaner eller noveller. Vi trenger også bøker som er lettleste, gjerne såkalt grafiske romaner som har rikelig med illustrasjoner (f.eks "Pingles dagbok", "Gutta i trehuset" el.l).

Skolen vil takke for et veldig godt samarbeid med Fau, klassekontakter og elevrådet. Vi jobber tett sammen for å øke motivasjon og skolemiljøet på skolen for alle. Vi er alle motiverte for å gjøre det beste for elevene våre, og målet er visjon vår:

- klare for fremtiden med eleven i sentrum

Skolen er et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler egen praksis. Vi har nå et utvidet lederteam med tre lærer, i tillegg til ledelsen, hvor vi sammen jobber for at utviklingen faktisk skjer i praksis hos elevene hver dag.

Vi har et godt samarbeid med Mellomhagen ungdomsskole, for å lage gode fagdager og diskutere kriterier og karakterer til elevene. Dette oppleves som nyttig av faglærere, da det oppstår gode faglige diskusjoner. Samarbeidet fortsetter også i vårhalvåret 2022.

Fokus vårt i vårhalvåret er å bli enda bedre på gjensidig tillit, respekt og støtte mellom elever og lærere. Vi har ekstra fokus på læringsmiljø, digitale verktøy og faglige resultater.

Husk å følge med på periodeplaner på skolens hjemmeside og følg med på visma-meldinger skolen sender til dere. Håper at vi møtes fysisk 04.01.22 på skolen kl. 08.20, men mer informasjon kommer hvis det blir andre planer.

GOD JUL – GODT NYTT ÅR!

Hilsen alle oss nissene på Brunla

Til toppen