Hei og velkommen til et nytt skoleår

Håper dere alle har hatt en fin sommer, og at deres ungdommer nå er klare for at nytt skoleår.

Spesielt velkommen til våre nye 8.klassinger og andre nye elever, samt deres foresatte. Alle elever møter på angitt plass ute i skolegården kl. 08.20. Skolegården er oppdelt i 3 soner, hvor hvert trinn har hver sin sone. Har dere vært i utlandet de siste 10 dagene, så kontakt teamleder eller meg (tlf 98231183).

Husk å oppdatere kontaktinformasjon deres i Visma Flyt Skole. Vi gleder oss til å møte ungdommene deres.

Til toppen