AVLYST: Orienteringsmøte for kommende ungdomsskoleelever

Innhold

Avlysningen skjer som et tiltak for å begrense spredning av koronaviruset. Beslutningen er tatt på bakgrunn av anbefalinger gitt av Rådmann/kommunelegen. Vi vil komme tilbake til informasjon om hvordan orienteringen vil bli gitt.

Informasjon pr. 12.03.20: MØTET ER AVLYST

Møte 23.03.20 for foresatte fra Jordet og Stavern skole er avlyst/utsatt

Til toppen